Vidusskolas bioloģijas kurss/Organismu un vides mijiedarbība

No ''Wikibooks''
Jump to navigation Jump to search
Saturs


 1. Ekoloģija[lv][en] — zinātne par virsorganisma līmeņa biosistēmu un vides attiecībām
  • Ekoloģija un dabas aizsardzība galvenie uzdevumi Globālās un vietējās ekoloģiskās problēmas (Šajā sarakstā Lists of environmental topics ir daudz)
  • Vide[lv][en] Ekoloģiskie faktori to iedalījums
 2. Organisms un vide
  • Vides faktori[en] to ietekme uz ekoloģisko potenci Bioritmi[en] un cikliskums dabā Temperatūra Salizturība[en] pielāgojumi pārziemošanai
  • Ūdens režīms Gaismas faktors Limitējošā faktora princips Minimuma likums
 3. Populācija un apkārtējā vide[en]
  • Populācija tās struktūra Populāciju blīvums lielums Populāciju dinamika[en] Grupas efekts Biotiskie faktori un organismu mijiedarbība populācijās
  • Attiecības starp dažādu sugu populācijām to izzināšanas praktiskā nozīme cīņā ar kultūraugu un meža kaitēkļiem kā arī dabas aizsardzībā Ekoloģiskā niša[en] Antropogēnie faktori un to ietekme uz populāciju blīvumu lielumu
 4. Ekosistēmas
  1. Ekosistēma[lv][en] Biocenoze[lv][en] Tipiskākās Latvijas biocenozes Biotops[lv][en]
  2. Ekosistēmu īpašības un pamatfunkcijas Ekosistēmu funkcionālie komponenti Barošanās ķēdes[en] un tīkli Enerģijas plūsma ekosistēmās Ekoloģiskā piramīda Ekosistēmu produktivitāte[en] Vielu rinķojums ekosistēmās
  3. Mākslīgās ekosistēmas[en] Agrocenozes[lv] un to produktivitātes paaugstināšanas iespējas Latvijā
  4. Ekosistēmu attīstība[en] Biocenožu nomaiņa tās cēloņi (Latvijas piemēri) Ekosistēmu aizsardzība Rezervāti[en] liegumi